درباره ما

توجه به هنر طراحی داخلی و طراحی دکوراسیون امری بسیار مهم و حیاتی است، که باید به عنوان یک علم آمیخته با هنر مورد مطالعه و تحقیق قرار گیرد. چراکه بدون شک فضایی دل انگیز برای استراحت می تواند کمک شایانی به حفظ تعادل روحی و فکری ما کند.

مجموعه فنی مهندسی آرا دکوراسیون با اتکا به تکنولوژی نوین جهانی و تجربه های فراوان حرفه ای و با اعتقاد راسخ به کیفیت کار از سال 1386 در طراحی و اجرای پروژه های دکوراسیون داخلی در سطح وسیعی از سرزمین ایران فعالیت داشته که به تعدادی از آنها اشاره می گردد.