طرح های خلاقانه کمد دیواری

مهم ترین نکته در طراحی یک کمد خلاقانه، توجه به نیازهای شخصی است تا زمینه راحتی بیشتر را برای شما فراهم کند؛ به عنوان مثال، اگر لباس های زیادی دارید، بهتر است از کمد دیواری با قفسه های بلند استفاده کنید.